Pokud zvažujete instalaci domácí fotovoltaické elektrárny, máte na výběr ze dvou hlavních způsobů, jak efektivně využít vyrobenou elektrickou energii: skladování v akumulátorových bateriích nebo v tepelném zásobníku. V následujícím textu si přiblížíme oba tyto přístupy podrobněji.

Akumulace energie

Máte zájem o akumulaci energie?

01

Akumulátorové baterie

Jednou z možností, jak efektivně využít přebytky elektrické energie z naší fotovoltaické elektrárny, jsou akumulátorové baterie. Ty umožňují ukládat přebytečnou energii, kterou můžete využít v době, kdy slunce nesvítí nebo v noci. Regulátory nabíjení zajišťují optimální dobíjení baterií, což prodlužuje jejich životnost. Je důležité vybrat správný typ baterie a regulátor nabíjení, proto se vždy poraďte s našimi odborníky.

Výhody akumulátorových baterií:

  • Maximální využití vyrobené elektrické energie.
  • Možnost napájení spotřebičů přímo z baterií nebo transformací na standardní střídavé napětí.

Nevýhody akumulátorových baterií:

  • Omezená životnost baterií (od 5 do 15 let) závislá na typu a okolních podmínkách.
  • Postupný pokles kapacity baterií s věkem.
02

Tepelné zásobníky

Další možností je tepelná akumulace energie. Přebytečná elektrická energie se přesměrovává do tepelných zásobníků, kde je přeměněna na tepelnou energii. Tato energie může být využita k ohřevu vody v domácnosti nebo dokonce k vytápění objektů, pokud je systém dostatečně velký. Tepelné zásobníky jsou účinným způsobem, jak využít energii naplno.

Výhody tepelných zásobníků:

  • Maximální využití vyrobené elektrické energie ve formě tepelné energie.
  • Možnost ohřevu vody pro domácnost a vytápění objektů.

Nevýhody tepelných zásobníků:

  • Není možná zpětná přeměna tepelné energie na elektrickou energii.
  • Vyžadují větší prostorové nároky v závislosti na jejich velikosti.

Přemýšlíme o udržitelnosti a efektivním využití energie? Naše řešení akumulace energie vám umožní maximalizovat výkon vaší fotovoltaické elektrárny a dosáhnout ekologických cílů. Poradíme vám nejen s instalací, ale i s optimálním výběrem zařízení, které nejvíce odpovídá vašim potřebám. S oneo investujte do udržitelné budoucnosti.