Revize systémů elektronického zabezpečení a odstranění závad

Revize zabezpečovacích systémů na vybraných objektech SŽ a kompletní odstranění nalezených nedostatků a závad na systémech.