Oprava rozvaděče a elektroinstalace po výbuchu

Opravy na rozvaděči v rozvodovně a opravy elektroinstalace v kompresorovně po mimořádné události (výbuchu).