Kabelové trasy a zapojení pro interní telefon a rozhlas ve Spolchemii

Montáže nových kabelových tras pomocí drátěných žlabů a následné roztahání nové kabeláže. Kabelové trasy zakončeny zapojením interních telefonů a rozhlasu v budovách chemického závodu Spolchemie as